Mahasiswa Baru Wajib Ketahui 21 Istilah Dalam Perkuliahan Ini
share

STIT Ibnu Sina Kepanjen 2018

Foto : STIT Ibnu Sina Kepanjen 2018

Agama Islam telah menempatkan orang – orang yang beriman dan
berilmu pada tempat yang lebih tinggi dibanding dengan orang lain,
memerintahkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu setinggi –
tingginya guna meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dan
mensejahterakan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.
Banyak ayat diberbagai surat dalm Al- Qur’an yang menyatakan
betapa besar penghargaan Allah kepada orang – orang yang berilmu,
diantaranya :

Artinya : “Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan
orang – orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

Artinya : “katakanlah adakah yang sama orang – orang mengetahui
dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang
berakallah yang dapat menerima pelajaran”.

Artinya : “Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah SWT
adalah ulama”.

Artinya : “Mengapa tidak pergi dari tiap – tiap golongan diantara
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka
tentang agama”.

Dengan berkembangnya umat Islam secara kuantitas maupun
kualitas maka yayasan Ibnu Sina berkeinginan mendirikan
perguruan tinggi Islam.

share
Post Comment
Comments (0)